با کلاهک ترمینال

 • برای دماهای -50 (-200) تا +600 درجه سانتیگراد
 • کابل غلاف انعطاف‌پذیر به همراه المان اندازه گیری مقاوم در برابر لرزش
 • به عنوان پراب دمای RTD تک یا دوبل در مدار 2 سیمه، 3 سیمه یا 4 سیمه
 • زمان پاسخ سریع
 • طول المان متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -50 (-200) تا +600 درجه سانتیگراد
 • کابل غلاف انعطاف‌پذیر به همراه المان اندازه گیری مقاوم در برابر لرزش
 • به عنوان پراب دمای RTD تک یا دوبل در مدار 2 سیمه، 3 سیمه یا 4 سیمه
 • زمان پاسخ سریع
 • طول المان متناسب با کاربرد
 • برای دماهای -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • به صورت پراب دمای RTD تک یا دوبل
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • استاندارد حفاظت IP65
 • برای دماهای -50 تا +600 درجه سانتیگراد
 • با المان اندازه‌گیری قابل تعویض
 • پبه صورت پراب دمای RTD تک یا دوبل
 • کلاهک ترمینال تایپ B، BUZ، BUZH، BBK
 • همچنین موجود به همراه ترانسمیتر
 • برای دماهای -50 تا +250 درجه سانتیگراد
 • استاندارد حفاظت IP69 مطابق DIN EN 60529
 • استاندارد حفاظت IP96K مطابق DIN 40050
 • کانکشن‌های فرآیند بهداشتی
 • غلاف از جنس استیل ضد زنگ
 • موجود به همراه ترانسمیتر 2سیمه
 • مناسب مصارف CIP
 • برای دماهای بین -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • موجود به صورت سنسور RTD 2سیمه یا 4سیمه
 • کلاهک تایپ B یا BUZ
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • دارای تاییده‌ی دریایی Bureau Veritas
 • برای دماهای -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • به عنوان سنسور تک یا دوبل
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • استاندارد حفاظت IP65
 • برای دماهای -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • مغزی قابل تعویض
 • سنسور دمای RTD تک یا دوبل
 • کلاهک ترمینال تایپ B، BUZ
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • برای دماهای -50 تا +600 درجه سانتیگراد
 • مغزی قابل تعویض
 • سنسور دمای RTD تک یا دوبل
 • کلاهک ترمینال تایپ B، BUZ، BUZH، BBK
 • موجود به همراه ترانسمیتر
 • برای دماهای -50 تا +400 درجه سانتیگراد
 • سنسور RTD تک یا دوبل
 • کلاهک ترمینال تایپ B یا BUZ
 • موجود به همراه ترانسمیتر