سنسور اندازه‌گیری

  • دو الکترود
  • برای رنج اندازه‌گیری از 0.05 µS/cm تا 1 mS/cm
  • تنوع در کانکشن
  • موجود در مدل مناسب الزامات دارویی با گواهینامه
  • قطر شفت 16 میلی‌متر (برای مدل 202924/20)