سنسور اکسیژن

 • اندازه‌گیری اکسیژن در محلول‌های آبی
 • کالیبراسیون تک نقطه‌ای ایمن
 • ترانسمیتر 2سیمه (برای مدل استاندارد و بیسیک)
 • ایزوله الکتریکی سیگنال اندازه گیری و سیگنال خروجی (mA)
 • اتصال آساسآسان به سیستم دیگر (مانند PLC)
 •  قابلیت کارکرد سنسور به تنهایی
 • جبران‌سازی دما، فشار اتمسفر و شوری
 • امکان پردازش بیشتر دمای سیال (با بکارگیری Pt1000 جداگانه یا ترانسمیتر 2سیمه)
 • نرم‌افزار setup program
 • سرویس ساده و ایمن به واسطه جابجایی ماژول‌ها
 • مناسب تجهیزات نمایشگر/کنترلر مطابق T202569
 • دوره‌های کالیبراسیون طولانی‌تر
 • دقت اندازه‌‎گیری بالا حتی در غلظت‌های کم
 • زمان پاسخ سریع
 • بدون مصرف اکسیژن
 • نمایش ایمن مقدار اندازه گیری شده در ترکیب با JUMO AQUIS 500 RS، JUMO AQUIS touch S و P و همچنین JUMO mTRON T