ترموستات‌های پنل ماونت (تابلویی)

  • میکروسوئیچ
  • خود مانیتورینگ در مواقع افت فشار
  • سوئیچ قطعی ایمنی در دمای -20 درجه سانتیگراد
  • مانیتور دمای ایمنی (STW)
  • لیمیتر دمای ایمنی (STB)