تکنولوژی Clean Room

  • برای گازهای غیرخورنده
  • رنج اندازه‌گیری: 0 تا 0.5 – 0 تا 1000 mbar نسبی یا اختلاف فشار 0 تا 800 --- 0 تا 1200 mbar فشار بارومتریک
  • سیستم اندازه گیری بدون نیاز به کالیبره و تعمیرات دوره‌ای: اینداکتیو
  • دمای سیال -10 تا +50 °C
  • خروجی خطی یا غیرخطی
  • امکان تنظیم رنج اندازه‌گیری و نقطه صفر
  • امکان اضافه‌شدن نمایشگر LCD
  • امکان اضافه‌شدن لیمیت کنتاکت

نفع مشتری

  • تغییرات دما به واسطه جبران‌سازی هر سنسور به میزان حداقلی کاهش می‌یابد. همچنین سیستم اندازه گیری بدون فرسایش بهره‌برداری بدون نیاز به نگهداری را ممکن می‌سازد.
  • رنج گسترده‌ی اندازه گیری و خروجی‌های آنالوگ، خطی و غیرخطی، سازگاری این محصول را با هر کاربردی امکان‌پذیر می‌کند.