الکترونیک

 • نمایش و نگهداری مقادیر min/max در حافظه
 • عملگر نگهدارنده
 • عملگر کالیبره برای مصارف وزن‌کشی
 • خطی‌سازی سفارشی
 • عملگر تایمر
 • پایش 4 limit value
 • قابلیت ST code (انتخابی)
 • عملگر math & logic (انتخابی)
 • اتصال سیم آسان و سریع
 • خروجی آنالوگ (انتخابی)
 • رابط RS485 (انتخابی)
 • ورودی دیجیتال و آنالوگ اضافی از طریق رابط RS485
 • تجهیز نمایشگر دقیق دما
 • شامل پراب دمای RTD دقت Pt100
 • موجود به همراه ترموکوپل برای دماهای بالاتر
 • رابط USB
 • کالیبره شده توسط موسسه استاندارد DAkkS (DKD-German Calibration Service)
 • نتایج اندازه‌گیری قابلیت ردیابی طبق استانداردهای ملی را دارند