مدیریت ساختمان

 • برای گازهای غیرخورنده
 • رنج اندازه‌گیری: 0 تا 0.5 – 0 تا 1000 mbar نسبی یا اختلاف فشار 0 تا 800 --- 0 تا 1200 mbar فشار بارومتریک
 • سیستم اندازه گیری بدون نیاز به کالیبره و تعمیرات دوره‌ای: اینداکتیو
 • دمای سیال -10 تا +50 °C
 • خروجی خطی یا غیرخطی
 • امکان تنظیم رنج اندازه‌گیری و نقطه صفر
 • امکان اضافه‌شدن نمایشگر LCD
 • امکان اضافه‌شدن لیمیت کنتاکت

نفع مشتری

 • تغییرات دما به واسطه جبران‌سازی هر سنسور به میزان حداقلی کاهش می‌یابد. همچنین سیستم اندازه گیری بدون فرسایش بهره‌برداری بدون نیاز به نگهداری را ممکن می‌سازد.
 • رنج گسترده‌ی اندازه گیری و خروجی‌های آنالوگ، خطی و غیرخطی، سازگاری این محصول را با هر کاربردی امکان‌پذیر می‌کند.
 • 0 تا 400 mbar – 0 تا 60 bar نسبی/مطلق
 • اسکیل رنج اندازه گیری 1:4
 • خطی‌بودن تا 0.1% MSP
 • تنظیم دلخواه خروجی آنالوگ توسط کاربر
 • صرفه‌جویی در زمان و سادگی تنظیمات روی دستگاه یا توسط نرم‌افزار setup program
 • نمایشگر بزرگ و شفاف
 • انعطاف‌پذیری در نصب به سبب چرخ 180 درجه‌ای صفحه نمایشگر
 • موجود برای دماهای سیال تا 200 درجه سانتیگراد
 • مناسب کاربردهای SIP و CIP
 • کانکشن‌های فرآیند بهداشتی