نصب روی لوله

 • برای دماهای -50 تا +120 درجه سانتیگراد
 • به عنوان پراب نصب شده روی لوله یا سطح
 • برای سطوح مدور و تخت
 • نصب سریع و آسان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • انتقال حرارت خوب از نقطه اندازه گیری تا سنسور
 • برای دماهای -50 تا +260 درجه سانتیگراد
 • فیتینگ ساخته شده از مواد متنوع
 • نصب سریع و آسان
 • ضریب انتقال حرارت بالا
 • انتقال حرارت خوب از نقطه اندازه گیری تا سنسور