ترموستات‌های نصب روی سطح

 • بدنه مستحکم (استاندارد حفاظت IP54)
 • میکروسوئیچ
 • خود ماینتورینگ (STB/STW) در مواقع افت فشار
 • سوئیچ ایمنی (STB/STW) در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده (لیمیتر) دما (TB)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • خود ماینتورینگ (STB/STW) در مواقع افت فشار
 • سوئیچ ایمنی (STB/STW) در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • 2 سیستم سوئیچ و اندازه گیری جدا
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده (لیمیتر) دما (TB)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • مانیتور دما (TW)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • یک یا دو سیستم سوئیچ و اندازه گیری مجزا
 • استاندارد حفاظت IP65
 • مانیتور دما (TW)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ با سیستم snap-action
 • جبران‌سازی دما
 • کلمپ‌های فشاری
 • نصب و استفاده آسان
 • موجود به همراه تاییدیه UL (با کد اضافی 061)

مدل‌های منطبق با DIN EN 14597

 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • مانیتور دما safety (STW)
 • لیمیتر دما safety  (STB)
 • میکروسوئیچ
 • بدنه مستحکم
 • 3 سیستم سوئیچ و اندازه گیری جداگانه
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • قابلیت به کارگیری در زون‌های 1 و 2 یا 21 و 22
 • ظرفیت سوءیچ 16A به صورت  استاندارد، با آپشن 25A
 • دمای محیط: -60 تا +70 درجه سانتیگراد
 • ترموول برای زون 0 به عنوان لوازم جانبی
 • ترموستات تک و دوبل
 • دارای تاییده‌های ATEX، ICE-EX و SIL2
 • مانیتورینگ دمای سطح
 • میکروسوئیچ با سیستم سوئیچ اسنپ اکشن
 • کلمپ‌های فشاری Push-In
 • نصب و استفاده آسان
 • مانیتورینگ دمای Safety
 • لیمیتر دمای Safety
 • قابلیت افزایش طول غلاف
 • میکروسوئیچ
 • ریست خودکار 
 • شماره ثبت DIN: ATW 862
 • بازبودن دائمی مدار، حفاظت شکست الکتریکی