هیگرومتریک

برای کنترل دو حالته رطوبت نسبی هوا

  • مدل‌های اتاق و داکتی
  • موجود با پوشش تنظیم‎‌کننده ست پوینت
  • مدل داکتی قابلیت استفاده پیوسته در مناطق با رطوبت بالا را دارد
  • با کنتاکت‌های چنج اور