با کانکشن

  • برای دماهای -200 تا +1200 °C
  • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
  • قطر غلاف 3 mm
  • زمان پاسخ سریع
  • طول کابل متناسب با کاربرد
  • برای دماهای -200 تا +1200 °C
  • روکش کابل انعطاف‌پذیر با المان اندازه‌گیری مقاوم دربرابر لرزش
  • قطر غلاف 3 mm
  • زمان پاسخ سریع
  • طول کابل متناسب با کاربرد