لوازم جانبی

  • اندازه‌گیری اکسیژن در محلول‌های آبی
  • کالیبراسیون تک نقطه‌ای ایمن
  • ترانسمیتر 2سیمه (برای مدل استاندارد و بیسیک)
  • ایزوله الکتریکی سیگنال اندازه گیری و سیگنال خروجی (mA)
  • اتصال آساسآسان به سیستم دیگر (مانند PLC)
  •  قابلیت کارکرد سنسور به تنهایی
  • جبران‌سازی دما، فشار اتمسفر و شوری
  • امکان پردازش بیشتر دمای سیال (با بکارگیری Pt1000 جداگانه یا ترانسمیتر 2سیمه)
  • نرم‌افزار setup program
  • سرویس ساده و ایمن به واسطه جابجایی ماژول‌ها