همه محصولات

 • میکروسوئیچ با سیستم سوئیچ اسنپ اکشن
 • سوئیچ 2،3 یا 4 مرحله‌ای تک قطبی
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • میکروسوئیچ با سیستم اسنپ اکشن
 • جبران‌سازی دما
 • سوئیچ قطعی ایمنی در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • مطابق استاندارد RoHS، بدون کادمیوم

مدل‌های مطابق DIN EN 14597

 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • لیمیتر دمای ایمنی (STB)
 • بدنه مستحکم (استاندارد حفاظت IP54)
 • میکروسوئیچ
 • خود ماینتورینگ (STB/STW) در مواقع افت فشار
 • سوئیچ ایمنی (STB/STW) در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده (لیمیتر) دما (TB)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • خود ماینتورینگ (STB/STW) در مواقع افت فشار
 • سوئیچ ایمنی (STB/STW) در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • 2 سیستم سوئیچ و اندازه گیری جدا
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده (لیمیتر) دما (TB)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • بدنه مستحکم
 • 3 سیستم سوئیچ و اندازه گیری جداگانه
 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • قابلیت افزایش طول غلاف
 • میکروسوئیچ
 • ریست خودکار 
 • شماره ثبت DIN: ATW 862
 • بازبودن دائمی مدار، حفاظت شکست الکتریکی