سنسور

  • پایش نشتی آمونیاک در کارخانجات برودتی
  • مورد استفاده برای سیال با دمای حداقل -8 °C
  • ممبران مخصوص PTFE
  • تعویض ممبران آسان